Resurse umane

16 June 2018
Situația demografică
În urma ultimului recesământ efectuat în anul 2002 s-au înregistrat 3.119 locuitori, iar densitatea medie este de 30,88 locuitori pe km pătrat majoritatea locuitorilor sunt români 93,4%, 1,1% maghiari, 4,94% rromi, si 0,06% alte naţionalităţi.

Educaţie
La nivelul comunei funcționează 4 şcoli și 4 grădinițe cu program normal. Alături de acestea, în prezent se află în construcţie un Campus şcolar, care va cuprinde o şcoală cu trei nivele având 9 săli de clasă şi laboratoare, un internat cu 100 locuri, o cantină cu club, un bloc de locuinţe pentru profesori, ateliere şcoală şi alte anexe, toate acestea alăturându-se unei săli de sport existente.

Religie
Din puct de vedere confesional cel mai bine reprezentat este cultul ortodox 92,70%, reformaţi 1,1%, baptisti 3,0%, penticostali 2,1% , 2,2% alte religii.

Sănătate

În Comuna Hida sunt 3 cabinete medicale din care 2 cabinete pentru medici de familie şi unul stomatologic. La aceste cabinete îşi desfăşoară activitatea 3 medici de familie specialişti, fiecare dintre aceştia având câte o asistentă medicală. Mai există în localitatea Hida 2 farmacii şi un dispensar veterinar.

Asistenţa socială

În comuna Hida asistenţa socială este asigurată prin serviciul de asistenţă socială din cadrul Primăriei, precum şi de Centrul Social Multifuncţional ,de zi, înfiinţat în anul 2008 printr-un proiect finanţat de Agenţia Naţională de Dezvoltare a Zonelor Miniere. Asistenţa socială asigurată prin aceste servicii mai sus amintite este realizată de 3 persoane, 2 la C.S.M. de zi şi una în cadrul primăriei. Beneficiarii C.S.M. de zi sunt 50 de copii proveniţi din rândul familiilor minerilor disponibilizaţi, precum şi familiile acestora.