Economia

16 June 2018
Potenţialul economic al comunei este ridicat în comparaţie cu al altor comune din judeţ.
Cadrul natural al comunei Hida oferă oportunitate pentru desfăşurarea unei activităţi economice diversificate, dar în principal agro-industrială. În ultimii ani preponderenţa a constituit-o industria. La Hida a funcţionat între anii 1976 - 2006 Sectorul minier Zăghid, aparţinând I.M.Sărmăşag, Sector care avea un număr de cca 500 angajaţi. În prezent se lucrează în domeniul producţiei de pigmenţi pentru zugrăveli, prelucrării lemnului, în producţia de mase plastice, producţie rame ochelari, confecţii textile, confecţii metalice, producţie încălţăminte etc.
În industria morăritului şi panificaţiei pe teritoriul comunei funcţionează două mori de cereale (moara Hida - recunoscută în toate judeţele limitrofe încă din anii 1930 - şi o moară în localitatea Sînpetru Almaşului ), şi o brutărie (S.C.Pan Groza S.R.L. Hida).


AGRICULTURA ȘI ZOOTEHNIA

Agricultura este axată pe cultura plantelor și creșterea animalelor dar în ultimii ani s-a constatat o reducere a acestei activităţi datorită costurilor mari ca urmare a terenului fragmentat şi a imposibilităţii lucrării acestuia mecanizat. Majoritatea terenurilor au suprafeţe de cca. 29 ari şi respectiv 58 ari (care reprezintă în termini zonali un iugăr de pământ). În anul 2008 pe total comuna Hida s-au exploatat doar 30% din suprafeţele de terenuri agricole. Culturile care se pretează cel mai bine la zona noastră sunt: porumbul, culturile păioase, rădăcinoasele, cartoful.
În ultimii ani, ca o reacţie a cerinţelor pieţei, dar şi ca o pasiune, s-a dezvoltat cultura căpşunelui. Prin anul 2003, tehnologia culturii căpşunelui a fost implementată la Hida de ing.Orlaie-Ţăran Ioan. Acesta, împreună cu familia sa, produce stoloni de căpşuni, căpşuni pentru consum, pe care îi distribuie pe o piaţă destul de lărgită în România.
Cu toate neajunsurile unei agriculturi tradiţionale, cultura legumelor în solarii s-a dezvoltat treptat, mai ales după anii 1994, când o familie tânără de ingineri horticultori şi-a început activitatea. Prin perseverenţa muncii lor au ajuns ca în anul 2008 să implementeze un proiect Sapard.
Producţia de legume (roşii de Hida, castraveţi, ardei, gogoşari, pepeneverde, pepene galben, spanac, varză, rădăcinoase, ş.a.) o distribuie pe pieţele din oraşele Cluj-Napoca, Zalău, Jibou, dar şi în comunele învecinate.
Serele şi solariile se întind pe o suprafaţă de 0,7 ha şi se deschid privirii trecătorilor chiar de la intrarea în comună.
Încurajaţi de aceştia, tot mai multe familii din zonă au început să producă legume în solarii proprii, mici, pentru consumul propriu, dar şi pentru piaţă.


Activitatea în zootehnie s-a diminuat foarte mult în ultimii ani prin scăderea şeptelului de animale, aceasta datorându-se desfiinţării fermelor zootehnice de stat şi cooperatiste, cât şi scăderii numărului de animale din gospodăriile populaţiei. Aceasta din urmă s-a datorat faptului că a scăzut preţul la litrul de lapte, oamenii considerând că este nerentabil comparative cu alte activtăţi, precum şi prin restricţionarea târgului de animale, unde cetăţenii îşi vindeau animalele sau produsele animaliere, din surplusul gospodăriei, în scopul recuperării din costurile avute. Determinantă pentru aceasta este structura terenurilor agricole:

– suprafața totală: 7.470 ha
– suprafața agricolă: 4005 ha din care: 1.269 ha arabil, 792 ha fânețe naturale, 1.944 ha pășuni
– păduri 2772 ha
– ape 116 ha
– drumuri 185 ha

– construții 138 ha
– neproductiv 254 ha
În ceea ce privește ramura de zootehnie 130 cabaline, 450 bovine, 1251 porci, 700 ovine, 42 capre, 7200 păsări, 300 familii de albine.


TURISM

Obiectivele turistice ale comunei reprezintă puncte de mare atracție atât pentru turiștii din țară cât și pentru cei din străinătate. Rezervațiile naturale Gresiile de pe Stânca Dracului și Poiana cu narcise de la Racâş sunt nelipsite din ghidurile turistice ale ţării. Alături de acestea, fondul turistic de origine antropică, reprezentat de obiective de mare valoare cum ar fi:

• Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului,, Strâmba din Păduriş

• bisericile de lemn: "Sfinţii Arhangheli" din Baica, " Sfinţii Arhangheli" din Miluani, ,,Sfinţii Arhangheli" din Racâş, biserica de lemn "Sfinții Arhangheli" din Sânpetru Almașului

• conacul Hatfaludy din Hida

• conacul Morca şi multe altele, face din comuna Hida un important areal de convergenţă turistică.