Comuna Hida

Proiect buget 2017-2020

13 November 2018
Hotărâri 2019

În această pagină regăsiți atașate Hotărârile Consiliului Local Hida aferente anului 2019

04 April 2019
Componența Consiliului Local

 1. BODEA VASILE, PSD


2. BUCSA ANDREI-MIHAI, UNPR


3. CLITAN DOREL, PNL


4. DRUHORA NICOLETA-VERONICA, PNL

...

16 June 2018
Atribuții ale Consiliului

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL

extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală
 
ART. 36 (1) Consili...

16 June 2018
Declarații de avere 2018

16 June 2018
Cadrul geografic

Comuna Hida este aşezată în partea de sud - est a judeţului Sălaj, în Depresiunea Almaşului, parte componentă a Podişului Someşan, bazinul Văii Almaşului; traversată de la sud spre nord de drumul naţional 1G, Huedin - Răstoci, iar de la est spre vest de drumul judeţean DJ 109 ce face legătura dintre comuna Dragu şi DN 1G.
Teritoriul administrativ al comunei se intinde pe o suprafață de 101,72 k...

16 June 2018
Relieful și vegetația

Relieful

Teritoriul comunei Hida se dispune pe diferite unităţi de relief: în lunca largă a Văii Almaşului, cu aspect de câmpie, pe dealurile c...

16 June 2018
Istoricul localității

Locuirea acestor meleaguri încă din cele mai vechi timpuri este susținută de valoroasele descoperiri arheologice de pe teritoriul comunei. Prima atest...

16 June 2018
Resurse umane

Situația demografică

În urma ultimului recesământ efectuat în anul 2002 s-au înregistrat 3.119 locuitori, iar densitatea medie este de 30,88 lo...

16 June 2018
Informatii privind Pasapoarte

În documentul atașat regăsiți informații privind eliberarea pașapoartelor. 

01 July 2018
Legături utile

Din judeţul SĂLAJConsiliul Judeţean Sălaj 
Prefectura judeţului Sălaj 
Direcţia Judeţeană de Statistică 
Inspectoratul de Poli...

16 June 2018
Telefoane utile

16 June 2018
Coduri poștale

Coduri poştale ale localităţilor aparţinătoare:


♦ Hida - 457175
♦ Baica - 457176
♦ Miluani - 457177
♦ Păduriș - 457178
♦ Racâș...

16 June 2018