Direcții strategice 2008-2013

În urma seminarului la care au fost enuntațe acțiuni de întreprins în vederea depășirii obstacolelor și atingerii viziunilor, s-au conturat 5 direcții strategice, politici locale de implementat pe termen mediu în vederea dezvoltării socio-economice a localității.
 

1. CREAREA CAPACITĂȚII LOCALE PENTRU GESTIONARE DE PROIECTE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII ȘI MODERNIZĂRII INFRASTRUCTURILOR

• Formarea echipei și a serviciului specializat în gestionare de proiecte și programe: Formare echipă specializată, Planificare atrageri resurse
• Reabilitare infrastructuri de acces: Modernizarea drumurilor către satele comunei, Amenajare căi de acces în vederea valorificării resurselor naturale
• Extindere rețea apă și construire rețea canalizare: Extindere rețea apă Hida-Baica-Racâş şi construire rețea apă şi în restul localităţilor, Construire rețea canalizare în întreaga comună
• Analiza și completarea patrimoniului localității: Evaluare patrimoniu actual, Identificare posibilități de extindere, Derulare proceduri de completare a patrimoniului


2. ÎMBUNĂTAȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE

• Creșterea bazei de dotări edilitare a comunei Hida: Renovare și reutilare a dotărilor existente; Asigurarea dotărilor minin necesare în toate satele localității
• Dezvoltarea măsurilor de sprijin și asistență socială: Identificarea posibilităților de sprijin pentru categoriile defavorizate; Dezvoltarea de proiecte de sprijin pentru categorii defavorizate
• Dezvoltarea sectorului neguvernamental: Facilitarea și atragerea de ONG-uri pentru parteneriate în dezvoltare comunitară

 

3. MEDIATIZAREA ȘI PROMOVAREA POTENȚIALULUI LOCALITĂȚII

• Mediatizare potențial economic și oportunități locale de dezvoltare: Realizare pagină web a Comunei Hida; Promovare mass-media a localității
• Mediatizare potențial turistic: Prezentare pe pagină web a punctelor de atracție turistică; Realizare materiale promoționale pentru obiectivele turistice
• Dezvoltare și mediatizare tradiții și obiceiuri locale: Promovare și mediatizare continuă a manifestărilor specifice tradiționale; Revitalizare și a altor tradiții specifice localității.

 

4. FACILITAREA DEZVOLTĂRII MEDIULUI ECONOMIC LOCAL

• Planificare acțiuni în vederea atragererii de noi invesții: Identificare facilități ce pot fi acordate pe plan local; Inventariere și mediatizare resurse locale
• Dezvoltare spirit antreprenorial local: Identificarea persoanelor cu initiațiva antreprenorială; Identificare și atragere de formatori în domeniul dezvoltării afacerilor; Dezvoltare sector agro-alimentar local

• Dezvoltarea resurselor umane: Dezvoltare de proiecte de specializare și reconversie profesională

 

5. FACILITAREA DEZVOLTĂRII MEDIULUI ECONOMIC LOCAL

• Planificare acțiuni în vedere atragerii de noi invesții: Identificare facilități ce pot fi acordate pe plan local; Inventariere și mediatizare resurse locale
• Dezvoltare spirit antreprenorial local: Identificarea persoanelor cu inițiativă antreprenorială; Identificare și atragere de formatori în domeniul dezvoltării afacerilor; Dezvoltare sector agro-alimentar local

• Dezvoltarea resurselor umane: Dezvoltare de proiecte de specializare și reconversie profesională.